บริการงานพิมพ์

Post

โรงพิมพ์ เอ็มเอ็มเอ็ม การพิมพ์ จำกัด

3 comments   |   Technology
Large Image

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม การพิมพ์ จำกัด

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยเงินทุนกว่า 3,000,000 บาท มีพนักงานทั้งหมด 110 คน ทางบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะให้บริการงานแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราต้องการพัฒนาธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้บริการโดยเริ่มตั้งแต่ งานวางแผน, งานออกแบบ, งานพิมพ์, งานปั้ม งานพับ, และงานเย็บ ฯลฯ

42 comments   |   Advertising, Product Reviews
Large Image

ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเรียมตัวทุกอย่างตั้งแต่ในส่วนของไฟล์งานออกแบบที่เรียบร้อยพร้อมจะส่งโรงพิมพ์ การเตรียมเพลตสำหรับใช้เป็นแม่แบบสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบ หรือที่เรียกกันว่าการ Proof งานแบบต่างๆ

Best view browser in Chrome,Firefox or Safari. Resolution 1024 x 768 pixels or higher